Oferta

Jako NZOZ (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej)
oferujemy następująco:

  • świadczenia lekarskie podstawowej opieki zdrowotnej
  • świadczenia pielęgniarskie podstawowej opieki zdrowotnej
  • wizyty domowe
  • badania okresowe (medycyna pracy)
  • badania kierowcoów i kandydatów na kierowców
  • pobieranie materiału do badań laboratoryjnych
  • profilaktyka