Co w nagłych przypadkach?

W stanach bezpośredniego zagrożenia życia, a w szczególności utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażeniach prądem elektrycznym, porodu, dolegliwości związanych z ciążą, nagłych zachorowań w miejscu publicznym - wezwać ratownictwo medyczne.
Tel.: 999.

112
999